flugfiskevatten
rotälven

flugfiskevatten

harr

creek

strömmande vatten

Österdalälven Rotälven Tennån Vanån

Välkommen att utforska mer än 200km strömmande ädelfiskvatten. Från den mytomspunna Rotälven med sin skygga öring till de ensligt belägna Tennån och Vanån. Det är inte för inte som flugfisket blivit något av Älvdalens adelsmärke.

karta

Älvdalens FVOF är nu sysselsatt med fältundersökningar om vattnens nuvarande status. Inventeringsarbetet har som uppgift att tjäna som underlagsmaterial för framtida åtgärdsförslag.

Man har från Ä.FVOF sida hävdat att fiskbestånden kraftigt försämrats under senare år och att man är intresserade av lämpliga åtgärder för att bla. återfå en livskraftig stam av Tennå-öring.

Det är med största sannolikhet maskmete som har en förödande effekt på öringstammen. Maskmete är en urskiljningslös metod, då den slår mot alla storlekar av fisk. De skador som metoden tillfogar små uppväxande öringar är av allt att döma letala (dödliga). Detta får till följd att ingen eller en mycket liten föryngring sker.

Några tips till er som maskmetar, om ni inte kan tänka er en annan fiskemetod t.ex. spinn eller fluga:

  • använd större krokar, helst utan hulling.
  • blöt alltid händerna innan ni tar i fisken, detta för att inte skada fiskens slemskikt vilket annars kan leda till svåra infektioner som gör att fisken dör.
  • sätt tillbaka fisken snabbt och varsamt.
  • fiska inte i grunda partier där öringsmolten har sina uppväxtlokaler.
Med det sagt.
Välkommen till Älvdalen och...

Skitfiske på er!!

Österdalälven Rotälven Tennån Vanån

boka här
Sitemap        Älvdalens Fiskecenter, Ribbholmsvägen 26, 796 31 Älvdalen info@alvdalenfiske.com +46|0|251 123 44, +46|0|70 399 83 70         ©webbdesign acudira